ZŠ Proboštov


Jak si přejeme prožít Den dětí ve škole?
Závod po vytyčené trase mimo areál školy (428)
Soutěžení na stanovištích v areálu školy (375)
Třídní výlet (386)

Celkem hlasů: 118913.09.2017

Škola od 4.9.2017 umožňuje i nadále žákům pobyt v bezpečném prostředí v době, kdy čekají na začátek odpoledního vyučování. Pro tyto účely je vymezena učebna v přízemí hlavní budovy. Nad žáky je zajištěn dohled pedagogickými pracovníky. Žáci zde mohou studovat, učit se, číst si, připravovat se na výuku, odpočívat,...

Zobrazit celý článek


EU peníze školám

01.09.2011 14:42

Naše škola je zapojena do projektu EU peníze školám.

Číslo operačního programu:    CZ.1.07
Název operačního programu:  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 21
Název výzvy: Žádost o finanční odporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy:  Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory:  7.1.4
Název oblasti podpory:  Zlepšení podmínk pro vzdělávání na základních školách
Typ projektu: IP - ostatní

 

Projekt

Název projektu: EU peníze pro Českou školu

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:  30

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu